Ajoneuvojen katsastus muuttui 20.5.2018

Katsastuslainsäädännön uudet säännökset astuivat voimaan 20.5.2018. Muutokset koskevat kolmea asiaa: ajoneuvon katsastusväliä ja katsastusajankohtaa sekä arvosteluperusteita eli syitä, joiden vuoksi ajoneuvon katsastus voidaan hylätä tai ajoneuvo voidaan asettaa ajokieltoon.

WWW KUVA KatsastusTeam Katsastuslaki muuttuu X kuva2

 Katsastusväli pitenee: 4-2-2-2-1-mallilla siihen saakka, kunnes ajoneuvo on 10-vuotias

Katsastuslainsäädännön uudistus harventaa sekä henkilöautojen ja pakettiautojen että raskaiden nelipyörien (esim. mönkijät) määräaikaiskatsastusväliä. Jatkossa ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi, kunnes ajoneuvo on 10 vuotta vanha. 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat ajoneuvot katsastetaan edelleen vuosittain. Katsastusvälin muutos ei kuitenkaan koske kevyitä nelipyöriä, joten esimerkiksi mopoautojen katsastusajat säilyvät ennallaan.

Katsastusajankohta määräytyy ”rullaavasti” aina edellisen katsastuskerran mukaan

Katsastuslainsäädännön uudistus muuttaa myös ajoneuvon katsastusajankohtaa. Jatkossa ajoneuvon katsastuspäivä ei siis enää määräydy ajoneuvon käyttöönottopäivän mukaan, vaan aina edellisen katsastuskerran ajankohdan mukaisesti, ns. rullaavasti.

Huomaa siirtymäaika: autot siirtyvät uuteen katsastusaikavälikäytäntöön seuraavan katsastuksen jälkeen, toisin sanoen katsastusaika määräytyy siirtymäaikana vielä kerran käyttöönottopäivän mukaan. Sitä seuraava katsastusajankohta määräytyy sitten edellisen katsastuskerran mukaan.

Katsastusajan muutos tulee voimaan kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen, eli uudistuksen astuttua voimaan ajoneuvo katsastetaan vielä käyttöönottopäivän (aiempi käytäntö) mukaan. Pidempi aikaväli astuu voimaan vasta sitten, kun ajoneuvo katsastetaan hyväksytysti uusien säännösten voimassaoloaikana. Siitä alkaen seuraava katsastuspäivä määräytyy aina edellisen katsastuskerran mukaan. Uudistus mahdollistaa katsastusajankohdan siirtämisen sellaiseen aikaan vuodesta, jolloin haluaa seuraavan kerran tuoda ajoneuvonsa katsastettavaksi. Rullaava katsastusajankohdan määräytyminen koskee henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien lisäksi kevyitä nelipyöriä (esim. mopoautot) ja raskaita ajoneuvoja. Sen sijaan O2-luokan perävaunujen sekä museoajoneuvojen katsastusaikaväli ja katsastusajankohta säilyvät ennallaan.

 Rullaava katsastusajankohta: määritä itse, mihin aikaan vuodesta haluat ajoneuvosi katsastaa.

Jos olet epävarma ajoneuvosi seuraavasta katsastusajankohdasta, voit tarkistaa sen katsastustodistuksesta, rekisteröintitodistuksen I-osasta tai Trafin sähköisestä asiointipalvelusta maksutta pelkällä rekisterinumerolla.

Myös hylkäys- ja ajokieltoperusteisiin muutoksia

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi uudet Katsastuksen arvosteluperusteet. Arvosteluperusteet pysyvät käytännössä ennallaan, mutta päästömittaus keventyi ja sen lisäksi katsastuksen hylkäys- ja ajokieltoperusteisiin tuli tarkennuksia. Jatkossa katsastaja voi määrätä ajoneuvon ajokieltoon muun muassa seuraavista syistä:

  • kesärenkaiden urasyvyys on alle 1,6 mm
  • ajoneuvon rekisterikilpi on vaurioitunut
  • säröjä tai halkeama tuulilasissa kuljettajan näkökentässä (myös auton keskilinjan oikealla puolella)

 

Tarkat ajoneuvojen erilaisista vioista tai puutteista johtuvat hylkäys- ja ajokieltoperusteet löydät täältä: https://www.trafi.fi/filebank/a/1498824789/734955f741a3a344507f56cc9b649ac7/26416-Arvosteluperusteet_maarays_13%2C0.pdf

 

 

Lisätietoja:

 

 

Asiasanat: #katsastus #määräaikaiskatsastus #katsastusväli #katsastusajankohta #rullaavakatsastus #arvosteluperuste #hylkäysperuste #ajokieltoperuste #katsastuslainsäädäntö

MATKAPISTEIDEN SEURAAVAT AUKIOLOAJAT

matkapaikat top
TAIVALKOSKI
 Tiistaisin
RANUA
Torstaisin
matkapaikat bottom